Anarchistický Bookfair Brno 2023
Anarchistický Bookfair Brno 2023

Zveme vás na anarchistický bookfair 21. 10. v Brně!

Pojďme společně vytvořit prostor, kde budeme sdílet nejen knížky a ideály, ale zejména praktické dovednosti v duchu DIY. Mimo to, jak už tomu u anarchistických bůkférů bývá, se chceme hlavně potkat, promýšlet společně naší praxi a navazovat nová spojenectví.

- v předvečer akce vás zveme na společnou večeři v družstevním bistru Tři Ocásci.
- v sobotu se potkáme v Káznici (Bratislavská 68), kde budou samozřejmě hlavně stánky s knížkami, ziny, časopisy a dalšími věcmi, ale také doprovodný program (přemýšlíme o workshopech vazby knih, sítotisku, stromolezení, nenásilné a pečující komunikace).
- následovat bude afterparty, kde můžeme pokračovat ve vzájemném kamarádění a vymýšlení lumpáren.

Pokud byste chtělx sdílet nějaké praktické dovednosti, uspořádat workshop nebo debatu, neváhejte se ozvat na mail: anarchist-bookfair-brno@riseup.net

Jo, a podle dostupných pramenů se jedná o úplně první brněnský ročník anarchistického bookfairu, tak si to nenechte ujít, těšíme se!

-------------------------------------------------------------
ENGLISH VERSION

Let us invite you to the Anarchist Bookfair in Brno on October 21!
Let's create together a space where we can share not only books and ideas, but also practical skills in the DIY spirit. Other than that, as a characteristic to anarchist bookfairs, our main aim is to meet and think together about our practice and make new alliances.
- On the eve of the event, you are welcome to join us for dinner at the cooperative bistro Tři Ocásci.
- On Saturday, let's meet at Káznice (Bratislavská 68), where there will be mainly stalls with books, zines, magazines and other things, but also accompanying programme (with workshops on bookbinding, screen printing, tree-painting, peaceful and nurturing communication).
- Followed by an after-party where we can continue our mutual comradeship and invent mischief.
If you would like to share some practical skills, organize a workshop or a discussion, please feel free to contact us at: anarchist-bookfair-brno@riseup.net
Oh, and according to available sources this is the very first anarchist bookfair in Brno ever, so don't miss it, we're looking forward to it!

6 months ago
Káznice
Bratislavská 249 /68
Add to calendar
Download flyer