Mladá Levice a Transhumanismus / konference
Mladá Levice a Transhumanismus / konference

Tématicky se konference věnuje proměně člověka a společnosti skrze technologie. A to jak se záměrem představit levicovou koncepci transhumanistické společnosti (člověka), tak kriticky i tvořivě pojednat propletení moci a technologií utvářejících to kým budeme.

Srdečně zveme k účasti jak posluchače tak přispěvatele.
Více informací pro příspěvatele je v Call for Papers

Spolupořádá
Centrum politických studií
Mladí soc-dem

4 months ago
Punctum - Krásovka
Krásova 803/27, 130 00 Praha 3-Žižkov