P0RN0 XXX KARAOKE XXX VALENTÝN^2
P0RN0 XXX KARAOKE XXX VALENTÝN^2

n̮͗ͮ̆́ḙ͖̠͖̹̇͗̆̽č̗̬͕̣ͯͥ̅ͣ͑e̪͕̺ͮkͦ̇͗a̺̮͋͋̓̇n̜͖̺ͫͦé͙̱̗͗̈̈ ̘̻̜př͎ͪ́̿͛͐í̻͖̟̬b̝̜̹̀͒ě̍̅́ͥh̪͔̖̍̈́ͅy ̯͎ͣH͇̫ͧͩ̆́Ä̂R̬ͩ̅̇́ͤD̮͐̈́̆ ̳̗̋̃ ̮̠̹̠́̆̊ͯ̃͂̓i̙̮̥ͤnͮ͊ͦ̓s̳̖ͨͮͬ͛p̤̼̼̲̺̌ͮͫi͕͖̝ͫr̞̼͗̄̀a͊̏̆͋͊c̹͚͚̪ͪ̔͆̍e̪ ̯̬̥̬̫vͪ̋̌̚z͔̮̪̋͌r͕͇̈́ͫu̝ͦ͋̎š̟̰̋̒͌e̳̺̘͐ͤ͂̉̂ͅn̤̠ͩͧͩ̅̇í̜̗̦̖͚ͤ̀ͥ̈̈́ ͎̼̀͐͒z͐á̬̬̳͔̓̽͂ͮͦb̩̖̺̤̚a̗̰̟͇̜̚v̼̙̤̂̾aͭͣ̇̂̽

Nemáš co dělat na Valentýna? Přijď ho oslavit s námi!
Máš co dělat na Valentýna? Zruš své plány a přijď Valentýn oslavit s námi!

SdruŽeny, Plusko+ a Světova 1 přináší večer plný feministické a kvír p0rnografie. Těšit se můžete na teoretický úvod do problematiky etického p0rna. Promítání tvorby od českého tvůrcovstva a Q&A s nimi. K prohlednutí budou na místě perly českého gay p0rna z 90. a nultých let, které nám laskavě zapůjčila Společnost pro queer paměť. Těšit se můžete také na subverzivní magazíny Lenky Klodové, která svou rannou uměleckou praxi věnovala objevování er0tické tvorby pro ženy. Večer zakončíme již legendárním karaoke s Pluskem+. Sing your heart out!

Zajímá vás kde jsou hranice p0rnografické tvorby? Jak se liší hrát v mainstreamovém p0rnu versus dělat své vlastní? Jaké to je živit se s3xuální prací jako trans muž? Přijďte a vše se dozvíte.

P̼͍͊R̤͙͚̋O̳͍̖͚ͪͦͣ̉G̟̯͉͙̱͗̿R̰̟̳̦̂ͧ̈A͌͊͗ͭM̠ͫͤͣ̔

16:30 - 17:15 Natálie Pado: Etické vlastnosti pornografie

17:30 - 18:15 Polina Masevnina: Capture me on your leather couch

18:30 - 19:15 Marlow Stardust: Když ti fetišizace zaplatí nájem aneb trans sex work, sebehodnota a zdraví

19:30 - 22:00 karaoke

H̲ͭͅỎ̠͐Ǘ̖̫̪̰ͦͬS̘̫͚Ê̬̗͓͔̟̿ͧ̚ ͗͋ͣ̾ͮR̘̍ͨU̪̺ͥL̩͖̻̮̩͑ͯ̓̉͌Ė͚̪̹Ŝ̜̯̥ͣ̆̾͑

House rules platí pro první část programu. Druhá část programu, karaoke, je neexplicitní a otevřená i pro osoby mladší 18 let.

1. Do prostoru můžou vstoupit pouze osoby, které se plně seznámily s house rules a dovršily 18 let věku.

2. Během první části programu se budeme bavit o s3xuálně explicitním obsahu. Explicitní obsah bude v prostoru vystaven a promítán. Budou zde vyobrazeni nazí lidé, g3nitálie a některá tvorba zahrnující ki!nk praktiky. Před tím než se akce zúčastníte zhodnoťte, zda-li je pro vás bezpečné a pohodlné konzumovat explicitní tvorbu na veřejnosti.

3. Přestože v rámci této akce interagujeme se s3xuálním a p0rnografickým obsahem, tento prostor není otevřený s3xuálním interakcím na místě. Nejsme s3x party.

4. Netolerujeme jakékoli shamující a nenávistné projevy.

5. Neoutujte pozvané tvůrce jako s3x workers mimo akci.

6. Nefoťte si osoby ani vystavený explicitní obsah bez jejich dovolení či dovolení tvůrce obsahu. Můžete se fotit ve fotokoutku či si fotit výzdobu prostoru.

7. Prostor můžete kdykoli opustit. No questions asked.

8. V případě, že budete potřebovat pomoct, poradit, či si budete nejistí, můžete se kdykoli obrátit na naše organizátorstvo.

9. Tolerance pro porušování pravidel je nulová. Pokud zaznamenáte, že někdo pravidla nedodržuje, upozorněte prosím organizátorstvo.

10. Do prostoru pouštíme najednou maximálně 50 lidí.

11. Každá osoba musí podepsat formulář na vstupu, kterým prohlašuje, že jí/jim/mu bylo 18 let, přečetl/a/i/x si house rules a zavazuje/í se k jejich dodržování po celou dobu konání první části programu.

P̳͎̞̒̐͌Ř̂Í̠̬̪́̊S̯̣̤̘T̻̦͕̰͐͐̈͂U̯͒ͮ̚̚P͂̋́̋ͮN̩Ö͔̣ͅS͍T̥̭̝̠̩̎͑͆ͣͩ

Do objektu vede 6 schodů. K dispozici jsou křesla, skládací židle k sezení a sedací pytle.

Pokud potřebujete stimovat, fidgetovat, projít se nebo jít chvíli na vzduch, nebojte se naplňovat své potřeby.

K dispozici je genderově neutrální koupelna se 2 dveřmi. Menstruační potřeby jsou v koupelně volně k použití.

Prosíme návštěvnictvo, aby přišlo bez parfémů, protože se snažíme omezit vůně v prostoru, abychom vyšilx vstříc lidem s citlivostí na chemické látky.

V prostoru galerie je 11 zářivek, které jsou po většinu času zapnuté. V rámci valentýnské akce budou v prostoru i slabší barevné žárovky a promítaná videa.

Kouření, včetně elektronických cigaret, je uvnitř zakázáno. Kouřit můžete venku, kde je k dispozici popelník.

Psi mohou do galerie vstoupit pouze na vodítku

Voda je k dispozici zdarma na vyžádání. Na místě je možné si zakoupit limonádu nebo nealkoholické pivu.

Nejbližší tramvajová zastávka je Divadlo pod Palmovkou nebo Palmovka. Nejbližší metro je žlutá linka B, stanice Palmovka, kde je k dispozici výtah.

O pomoc či asistenci s čímkoli dalším se neváhejte obrátit na personál či organizátorstvo

Dͣͩ̍Ǒͧ̽͆ͮP̠͕̙̬̯ÕͤR͐ͧU̱͚͖̼ͫČ̺̱ͭͤ̾͒̒Ẹ̙ͬN̼̞ͯ̋Ý̥̗͒́͑ ̟͔͗ͮ̅D̗̺͖͍̃ͭ̏̚Ṛ̻̃̓Ê̺̽Ŝ͈̘̜̗͗S͈̮̞̟ͨ̍ ̙͎͐̽ͪ̚C̺̅O̜̯̩D̊̽̈E͇͚̭͉͚͛ͬ̈́

chapadla, cringe y2k valentýn, třpytky, řetězy, srdíčka, sliz, shrekxy, růžová, červená, sladkosti, růže, perly, volány, vosk, rukavice, latex, krajka
>>> pokud si na sebe vezmete outfit inspirovaný k!nky oblečením, ujistěte se, že je vhodný pro nošení na veřejnosti a neodhaluje nic příliš explicitního. Děkujeme!

Vstup na akci je zdrama. Ale můžete nám do kasičky hodit dobrovolný příspěvek


4 months ago
Světova 1
Světova 1, Prague, Czech Republic