Punk against Lukashenko vol. 2: CTIB, TĒR, Kellner
Punk against Lukashenko vol. 2: CTIB, TĒR, Kellner

//ENG BELLOW//

BENEFIČNÍ KONCERT NA PODPORU BĚLORUSKÝCH POLITICKÝCH VĚZŇŮ

Druhý ročník benefičního koncertu na podporu anarchistického černého kříže Bělorusko a běloruských politických vězňů.
K 8. květnu 2024 bylo v Běloruských věznicích 1375 politických vězňů a vězenkyň. Za teroristy už je Lukašenkovým režimem označován v podstatě každý, kdo vyjádří nesouhlas se státní politikou. Tedy samozřejmě i anarchistéky a antifašistéky, kteří*ré se dlouhé roky staví místnímu režimu na odpor všemi možnými prostředky.
Jednou z posledních organizací, která se vězněným a jejich rodinám snaží poskytovat finanční, právní a psychickou podporu, i když funguje prakticky v ilegalitě, je Anarchistický černý kříž Bělorusko (abc-belarus.org). Rozhodli jsme se proto uspořádat benefiční koncert na podporu nespravedlivě odsouzených a jejich rodin.
Koncert je doprovodným programem k inscenaci Jedu do Magadanu: Nevěř, neboj se a nepros. Stejně jako peníze z benefičních vstupenek na představení půjde výtěžek z akce na účet anarchistického černého kříže Bělorusko.

LINE-UP:
21:15-22:00 CTIB (disco-ego-punk, Rožnov pod Radhoštěm)
22:15-22:45 TĒR (post-metal, post-hardcore, Brno)
23:00-23:20 Kellner (hc noise punk, Praha)

Kdy a kde: 28. 5. ve 21:00 v Centru experimentálního divadla (Zelný trh 9)

Vstupné dobrovolné, doporučený příspěvek je 250,- Kč.

Před koncertem proběhne na sklepní scéně CED od 19:30 představení Jedu do Magadanu: Nevěř, neboj se a nepros podle vězeňského deníku běloruského anarchisty Ihara Aliněviče (odkaz na událost: facebook.com/events/402083678902355 )

Akce vznikla ve spolupráci Divadla 3+kk a Terénu – pole performativního umění, a za podpory neziskové organizace NESEHNUTÍ.
________________________________________________________________________

BENEFICIAL EVENT IN SUPPORT OF BELARUSIAN POLITICAL PRISONERS

Second year of a beneficial event to support anarchist black cross Belarus and Belarusian political prisoners.
There were 1400 political prisoners in Belarus by the 8th of May 2024. The Lukashenko´s regime labels as terrorists already not only anarchists and antifascists, who face the state oppression for years by any means necessary, but anyone who disagrees with the state policy.
One of the last organisations that tries to help the imprisoned and their families, even though it practically functions in illegality, is the anarchist black cross Belarus (abc-belarus.org). Therefore we decided to organise a beneficial concert as a support to the unjustly imprisoned and their families.
The concert is part of the off-programme for our performance I am going to Magadan. The profit will be transferred to the account of ABC Belarus.

LINE-UP:
21:15-22:00 CTIB (disco-ego-punk, Rožnov pod Radhoštěm)
22:15-22:45 TĒR (post-metal, post-hardcore, Brno)
23:00-23:20 Kellner (hc noise punk, Praha)

Date: 28. 5., 21:00 Cen (Zelný trh 294, 1. )

Free entry, recommended donation is 250,- CZK.
The concert will be preceded by theatre performance I am going to Magadan that is based on prison diary of a Belarusian anarchist Ihar Alinevich (event: facebook.com/events/402083678902355 )

The event is organised by Theatre 3+kk and Terén – field of performative arts, with support from NESEHNUTÍ.

22 days ago