Riot Over River IX.
Riot Over River IX.

Benefiční antifašistický open air festival, 5.10. start 12:00, 5 scén, 25 kapel, 15 DJs, ENG below 

kapely

THE RESTARTS - hardcore punk UK
ANTI-SYSTEM - anarchopunk since 1982 UK
SKORUP/A - crust punk PL
HOLOCAUSTS - antifa metal punk IL
THE PUBLIC - hardcore/grindcore SK
STALKER - crust metal AT
SAMORAST - emo/hardcore punk SK
LHUMA - epic screamo/hardcore DE
NEON LIES - post punk/dark wave HR
HOUBA - punk rock
SLAVERY - crust punk/stenchcore
HEVER - hardcore
ACULEOS - SHARP oi
JET8 - brass hardcore punk
LUCIFER EFEKT - rožnovský punk
JEŽIŠOVI PIVO NELEJ - electro punk
THE SHIFTY GRIFTS - hardcore punk/skacore
NICOTA - screamo/emo hardcore
FORREST X TRUMP - powerviolence
LORELAI - emo hardcore
MIKE X WAZOWSKI - fastcore
STEZK - screamo/crust
SUITCASE - punk rock
NOMAD DISCO - post punk

161 techno/tekno stage

SISTA23 (Vosa) / AUDIOLOG (Vosa) / AZA (Specida)
DEPILATES (Desperado) / SKYNET (Tekno Family) / MARCOS (Neumatix)
WERULA (Weto) / GHANDI (Spiritual) / HALUZOMOCNOST (Psychotik Art)
… a další!

FREE GAZA rave stage

HOPSANDO DUPANDO DJs
GLITCH KATS COLLECTIVE DJs
THC LUNA G - rap
ATHÉNA CHLEBOVÁ - rap
EYZ - rap

Cross Cafe - diskuze/workshopy

Destiny Tattoo tent

benefiční tetování 

Food Not Bombs stan

jídlo

FOOD NOT BOMBS PRAHA - benefiční vegan guláš a další dobroty
VEGAN BURGER DAYS - benefiční vegan burgery
FALAFELEM PROTI GENOCIDĚ - benefiční falafel pro lékaře v Gaze
ŽIVOT BEZ KRUTOSTI - benefiční zapatistická káva & veganské sladké na podporu azylového statku pro týraná zvířata

 INFOSTÁNKY 
 KNIHY / ZINY / TISKOVINY 
 MERCH / DESKY / DOPLŇKY 

Nabízíme prostor zcela ZDARMA BEZ NÁJMU pro všechny merch stánky, distra, nezávislé dílny, infostánky, neziskovky... Napiš na zefv@zizkovskanoc.net

 VSTUPNÉ 

 Chceme, aby festival se solidárním antifašistickým poselstvím byl maximálně přístupný pro co nejvíce lidí, nehledě na finance. Budeme rádi za jakýkoliv benefiční příspěvek od 300 Kč do 1000 Kč - je na tobě, jak můžeš a chceš podpořit.
 Pokud přemejšlíš, kolik je optimální dar, tak co dát třeba 400-500 Kč ?
 Pokud nemáš ani korunu, tak přijď i tak. Nikoho nenecháme před klubem!
 Vaše příspěvky po odečtení nákladů věnujeme na pomoc pro Solidarity Collectives, pro autonomní kolektivy v Ukrajině, které bojují proti ruskému fašismu a imperialismu jak na frontě, tak v zázemí: Ukrajina. https://www.solidaritycollectives.org/en/about-us

MANIFEST:

 Riot Over River je antifašistický hudební festival který již roky razí heslo: Proti rasismu, fašismu, queerfobii, sexismu a klimatické nespravedlnosti NEJSME SAMI*Y!
 Ve štychu nenecháme ukrajinské autonomní kolektivy, které už více než dva roky odráží agresivní ofensivu Putinova fašistického režimu. Výdělkem ze vstupného z festivalu podpoříme naše kamarády a kamarádky ze Solidarity Collectives. https://www.solidaritycollectives.org

Neděláme si iluze o ukrajinském státu a nepodporujeme žádnou formu nacionalismu a šovinismu. Pevně stojíme za ukrajinským lidem a podporujeme jeho obranu proti agresorovi. Naší zbraní je solidarita!

 Musíme také nahlas mluvit o obrovském utrpení lidí v Gaze a o desetitisících civilních obětech boje mezi Hamasem a Izraelskou armádou. Odsuzujeme odporný útok Hamasu z 7.10. 2023. Zároveň jasně odsuzujeme mnohaletý systematický útlak palestinských civilistů ze strany izraelské vlády. Je nutné ihned zastavit genocidu - vraždění civilistů v Gaze, kterého se dopouští izraelská armáda!

 Na festivalu proběhne několik přednášek na téma konfliktu v Palestině a výdělek z solidárního veganského jídla předáme na lékařskou pomoc civilnímu obyvatelstvu v Gaze - Medicins for the Palestinians, kterou dlouhodobě podporují naši kámoši z The Restarts. https://www.map.org.uk

 Stojíme jasně proti antisemitismu, proti sionismu, proti kolonialismu a vždy na straně utlačovaných, na straně obětí izraelské armády, na straně obětí Hamasu, na straně obětí Putinových válečných zločinů, a na straně obětí válek všude na světě.

 Pomáháme také týraným zvířatům. Výdělek ze stánku s benefiční zapatistickou kávou a veganskýma sladkostma předáme pro azylový statek Život bez krutosti, který je nyní ve finanční tísni. www.zivotbezkrutosti.cz

 Na festivalu vytváříme bezpečný prostor, kde se lze setkávat, síťovat, vzdělávat, utužovat přátelství a hlavně - vzájemně se inspirovat a dodávat odvahu čelit všem nespravedlnostem. Můžeme se organizovat a postavit se tomu všemu SPOLEČNĚ!

 INFO 

Akce se odehrává v legendárním klubu CROSS - 2 minuty od zastávky tramvaje a metra "C" Nádraží Holešovice, kde jezdí i noční tramvaj 94 zpět do centra města. https://www.crossclub.cz/cs/kontakt
 Chcete pár plakátů vylepit u vás ve městě? Moc rád je zašlu poštou a nebo předám v Praze a v Brně! Napiš na zefv@zizkovskanoc.net
Chceš se zapojit a pomoct s akcí? Napiš na zefv@zizkovskanoc.net
 Akci připravuje Mad Duck booking, Cross Club, lidé ze sobotních skupin Food Not Bombs Praha a autonomní kolektiv Vegan Burger Days.

♡ moc prosíme ♡
- Neberte na akci vaše psy. Pokud je to nezbytné, tak vstup má pes povolený pouze na vodítku a s košíkem na venkovní stage, NE do klubu.
- Neberte si prosím na akci vlastní alkohol a žádné zbraně. U vstupu budete slušně požádáni o kontrolu.
- Větší tašky a batohy si prosím odložte v šatně (30 Kč - kus).

   Na akci není tolerováno sexistické a homofobní chování, narážky a obtěžování!

////////////// 𝗘𝗡𝗚𝗟𝗜𝗦𝗛 𝗜𝗡𝗙𝗢 𝗛𝗘𝗥𝗘 /////////////////


9th year of the solidarity anti-fascist open air music festival, 5th of October, start 12 AM,5 stages, 25 bands, 15 DJs.

 TICKETS

 We want this solidarity festival with an antifascist message to be accessible to people regardless of finances. We will be happy for any solidarity contribution from 300 czk / 12€ to 1000 czk / 40€. It's up to you how you want to support.
 If you think about how much is the optimal donation, how about 400-500 czk / 16-20€ ?
 If you don't have a penny, come anyway. We will not leave anyone in front of the club.
 Your contributions, after deducting the necessary costs, will be donated to help autonomous collectives that fight against Russian fascism and imperialism both on the war front and in the background Solidarity Collectives Ukraine. https://www.solidaritycollectives.org/en/about-us

MANIFESTO:

 Riot Over River is an anti-fascist festival declares the slogan: We all are NOT ALONE in the fight against racism, fascism, queerphobia, sexism or climate injustice!
 We will not leave the Ukrainian autonomous collectives in the lurch, which have been reflecting the aggressive offensive of Putin's fascist regime for more than two years. We will support our friends from Solidarity Collectives with the income from the entrance fee from the festival. https://www.solidaritycollectives.org

 We have no illusions about the Ukrainian state and we do not support any form of nationalism and chauvinism. We stand firmly behind the Ukrainian people and support their defense against the aggressor. Our weapon is solidarity!

 We must also speak about the enormous suffering of the people of Gaza and the tens of thousands of civilian casualties of the fighting between Hamas and the Israeli army. We condemn the heinous attack by Hamas on 7.10. 2023. At the same time, we clearly condemn the many years of systematic oppression of Palestinian civilians by the Israeli government. It is necessary to immediately stop the genocide - the killing of civilians in Gaza by the Israeli army!

 There will be at festival several workshops on the topic of the conflict in Palestine, and we will donate the income from the solidarity vegan meal to medical aid for the civilian population in Gaza - Medicins for the Palestinians, which is long-term supported by our friends from The Restarts. https://www.map.org.uk

 We stand clearly against anti-Semitism, against Zionism, against colonialism and always on the side of the oppressed, on the side of the victims of the Israeli army, on the side of the victims of Hamas, on the side of the victims of Putin's war crimes, and on the side of the victims of wars everywhere in the world.

 We also help abused animals. We will donate the income from the Zapatista benefit coffee and vegan sweets stand to the Život bez krutosti // Life Without Cruelty - asylum farm, which is now in financial trouble. www.zivotbezkrutosti.cz

 At the festival, we create a safe space where you can meet, network, educate, strengthen friendships and most importantly - inspire each other and give you the courage to face all injustices. We can organize and face it all TOGETHER!

 INFO 

 The event takes place in the legendary Cross Club Prague (CZ) - 2 minutes from tram and metro stop "C" Nádraží Holešovice, where night tram 94 also runs back to the city center. https://www.crossclub.cz/cs/kontakt
 Do you want to put up some posters in your city? I will be happy to send them zefv@zizkovskanoc.net .
 The event is organized by Mad Duck booking, Cross Club, people from Saturday groups Food Not Bombs Prague and the autonomous collective Vegan Burger Days.
 Want to get involved? Write to zefv@zizkovskanoc.net
 We offer absolutely FREE space WITHOUT RENT for all merch stands, entertainment, independent workshops, info stands, non-profits... Write to zefv@zizkovskanoc.net

♡ please ♡
- Do not bring your dogs to the event. If necessary, the dog is only allowed on a leash and with a muzzle on the outdoor stage, NOT in the club.
- Please do not bring your own alcohol and weapons to the event. You will be politely asked to check at the entrance.
- Please leave larger bags and backpacks in the cloakroom (CZK 30 each).

   Sexist and homophobic behavior and insinuations are not tolerated at the event!

in 2 months
Cross Club
Plynární 1096/23
Add to calendar
Download flyer