Existenční večírek o politickém rozměru jídla
Existenční večírek o politickém rozměru jídla

Ve čtvrtek 15. února 2024 se bude konat tradiční Existenční večírek, který formou diskusního setkání představí podzimní číslo anarchistické revue Existence, které se z velké části věnuje tématu politického rozměru jídla.

Když se na téma jídla podíváme blíž, zjistíme, že oplývá neskutečně velkou škálou rozměrů. Je až s podivem, že není v anarchistické teorii více reflektováno. Jídlo je nutnost, základní lidská potřeba, na niž by měl mít každý nepodmíněné právo. Jenže v rámci kapitalismu se jídlo stalo nástrojem vydírání, který určuje poměry na trhu práce a z pracujících dělá jeho rukojmí. Díváme se, jak se stát snaží potlačovat aktivity, které poukazují na obrovské částky vydávané na zbrojení, zatímco lidem se nedostává to základní. Jídlo je médiem solidarity, která se velmi liší od charity zachovávající status quo. Jídlo se ukázalo být zbraní v rukou pracujících i důležitým aspektem v boji za právo na město. Jídlo je v centru svépomocných aktivit a často se stává pojítkem důležitých samosprávných vztahů. Jídlo může ukázat cestu k místu, kde žijeme, jakkoli se ho agrární průmysl snaží komodifikovat za účelem vlastních zisků. Jídlo je jednou z cest zmírnění klimatické krize a boje za biodiverzitu. Jídlo ovlivňuje naše i veřejné zdraví a můžeme skrze něj projevit svůj soucit s ostatními živými tvory, přírodou i lidmi. Jídlo je tmelem komunit a točí se kolem něj i infrastruktura samotného anarchistického hnutí.

Budeme si povídat jak jinak než při jídle a rádi uslyšíme zajímavé postřehy návštěvnictva k tématu (a klidně i mimo něj).

Tvůrkyně a tvůrci Existence přivítají jakoukoli zpětnou vazbu a budou zároveň rádi za náměty na hlavní témata dalších čísel a nápady na vylepšení. Nejen aktuální číslo Existence, ale i ta starší, stejně jako další publikace od Nakladatelství AF budou na místě k pořízení.

Úvodní představení tématu začne v 18.30 v autonomním prostoru Trhlina (Jaromírova 9, Praha 2). Dorazte ale dříve, jelikož od 18.00 bude nachystaná večeře! A jestli se vám bude chtít, přineste ostatním ochutnat něco dobrého a veganského ze své kuchyně. Po tematické besedě bude probíhat volná diskuse a zábava.

5 months ago
Trhlina
Jaromírova 9, Praha 2
Add to calendar
Download flyer