Riot Over River Winter III
Riot Over River Winter III

Benefice pro Lékaře bez hranic v Gaze & pro nové autonomní centrum

𝟰 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗲𝘀 ● 𝟭𝟱 𝗯𝗮𝗻𝗱𝘀 ● 𝟮𝟬 𝗗𝗝𝘀 ● 𝘄𝗼𝗿𝗸𝘀𝗵𝗼𝗽𝘀 ● 𝘃𝗲𝗴𝗮𝗻 𝗳𝗼𝗼𝗱

ENGLISH INFO BELOW

  𝗸𝗮𝗽𝗲𝗹𝘆 / 𝗯𝗮𝗻𝗱𝘀 
THE PAU - raw post punk Polsko
HOW YES NO - lo-fi garage/post punk Chorvatsko
BUNKERER - industrial punk/EBM
CHOROBOPOP - post punk
CHLAPOŠROT - hardcore punk with members of Vellocet Roll
TENGRI - post rock/post metal
NO VIDA - noise rock
PROTIMLUV - emo hardcore/post punk
VČERA BYLO POZDĚ - hardcore punk
DISSIPATIV - experimental/ambient/electro
GRÜNT - synth punk/hardcore
SYNTAX ERROR - industrial/electro
CRAYFISH - post rock
+
afterparty: Fexomat (NSF/Ringe Raja - Berlin) ● takaDumm (nūr collective) ● Raveboy (Roots’n’Future)

  𝟭𝟲𝟭 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗯𝘆 𝗥𝗔𝗪 𝗥𝗔𝗩𝗘 
Alex Safespace & mariasynesthesia (Dust'n'roar - Berlin)
Conspira ● Eldatel ● 1984 ● Coherence ● Dzony59

  𝘁𝗲𝗸𝗻𝗼 & 𝗵𝗮𝗽𝗽𝘆 𝗵𝗮𝗿𝗱𝗰𝗼𝗿𝗲 𝗯𝘆 𝗚𝗟𝗜𝗧𝗖𝗛𝗞𝗔𝗧𝗭 & 𝗛𝗢𝗣𝗦𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗗𝗨𝗣𝗔𝗡𝗗𝗢 
DJ Pažitka ● DJ Keťák ● Ewemä ● Spherez
DJ Pisnicki ● DJ Daweedo ● Káně Myšilov ● DJ Plaster ● DJ Alo

  𝗖𝗿𝗼𝘀𝘀 𝗖𝗮𝗳𝗲 - diskuze/workshopy 
● PRAGUE 4 PALESTINE YOUTH
● SDRUŽENÍ PŘÁTELÉ PALESTINY
● MEZINÁRODNÍ HNUTÍ SOLIDARITY
● SAFE SPACE - feminismus a boj za životy lidí v Gaze
● SDÍLENÉ PROSTORY - Klinika je pryč, ale chystá se něco nového - povídání o novém autonomním prostoru v Praze
● LIMITY JSME MY - současná situace v boji za spravedlivé klima

  𝗙𝗼𝗼𝗱 𝗡𝗼𝘁 𝗕𝗼𝗺𝗯𝘀 𝘁𝗲𝗻𝘁 - jídlo/food 
● FOOD NOT BOMBS PRAHA - vegan guláš a zapatistický kafe
● VEGAN BURGER DAY - benefiční vegan burgery pro Limity jsme my
INFO: https://www.facebook.com/events/1330719528324888
● BENEFIČNÍ KONCERTY PRO LIMITY JSME MY
Hájek (post folk) ● Manollo (indie/acoustic) ● Lidská hyena (country/post folk)
Anička & Jirka z Fail Together (country)

   VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ   
 Kompletní výdělek festivalu po odečtení nejnutnějších nákladů věnujeme pro Lékaře bez hranic v Gaze a na nové autonomní centrum v Praze.
 Chceme, aby festival se solidárním poselstvím byl maximálně přístupný pro co nejvíce lidí, nehledě na finance. Budeme rádi za jakýkoliv benefiční příspěvek, doporučeno od 𝟮𝟱𝟬 Kč do 𝟲𝟲𝟲 Kč - je na tobě, jak můžeš a chceš podpořit smysl akce. Pokud přemejšlíš, kolik je optimální dar, tak co třeba 𝟯𝟬𝟬 Kč?
 Pokud nemáš ani korunu, tak přijď i tak, budem rádi, když si zatančíš! Nikoho nenecháme před klubem!
https://www.lekari-bez-hranic.cz/clanek/darujte-na-pomoc-lidem-v-palestine
https://www.lekari-bez-hranic.cz/clanek/pet-zpusobu-jakymi-valka-v-gaze-ovlivnuje-zdravi-zivoty-palestinc

 Riot Over River je antifašistický benefiční festival který roky razí heslo: V boji proti rasismu, fašismu, queer/homofobii ani klimatické nespravedlnosti NEJSTE SAMI*Y! "
 Winter Riot" je třetí opakování zimní indoor verze "klasickýho open air Riotu". který se koná od roku 2015.
 Naší zbraní je solidarita a nebojíme se jí použít.
 Chceš se zapojit? Napiš na zefv@zizkovskanoc.net

 𝗽𝗼𝗺𝗼𝗰 𝗹𝗶𝗱𝗲𝗺 𝘃 𝗚𝗮𝘇𝗲 - 𝗗𝗼𝗰𝘁𝗼𝗿𝘀 𝗪𝗶𝘁𝗵𝗼𝘂𝘁 𝗕𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝘀 
 V současné situaci nelze jinak, než pomoci obyčejným lidem v Gaze, kteří trpí a umírají v boji mezi Hamasem a Izraelskou armádou. Půlka výdělku z celého festivalu poputuje na humanitární pomoc do Gazy pro Lékaře bez hranic.
 Je nutné odsoudit odporný útok Hamasu z 7.10. 2023 a zároveň jasně odsoudit mnohaletý a systematický útlak Palestinců a Palestinek ze strany izraelské vlády! Je nutné mluvit o nerovnosti, utrpení a zbytečných obětech v Palestině! Je nutné ihned zastavit vraždění civilistů v Gaze!
 Stojíme jasně proti antisemitismu, proti sionismu, proti kolonialismu a vždy na straně utlačovaných, na straně obětí Hamasu, na straně obětí Izraelské armády.
 Riot Over River je festival jasně zaměřený proti rasismu, fašismu a dalším formám útlaku a šovinismu. Kritika státu Izrael a sionismu není antisemitismus. Pokud někdo využívá situaci k protižidovským narážkám, tak rozhodně není na naší akci vítán. A naopak - akce je otevřená všem, co chtějí podpořit palestinský lid v jeho boji za svobodu.

 𝗽𝗿𝗼𝘀𝘁𝗼𝗿 𝘃 𝗣𝗿𝗮𝘇𝗲 
 Pro sebeorganizování a přípravu takových akcí je třeba mít pořádné zázemí a základnu... Praha během roku 2024 získá něco, o čem se snilo desítky let - nový autonomní prostor v “našem” vlastnictví, který poskytne dlouhodobé zázemí celé škále aktivit, snů a idejí. Odkaz Kliniky nebo infocenter Salé a Zdena mezi lidmi silně rezonuje, stejně jako vzpomínky na Miladu, Cibulku, Šatovku i Ladronku. Druhá půlka výdělku bude určena na rozjezd prostoru, výbavu a podobně . Více informací přinese přednáška Sdílených prostorů.

 Na akci není tolerováno sexistické a queer/homofobní chování a narážky!

🛈 Akce se odehrává v legendárním klubu CROSS - 2 minuty od zastávky tramvaje a metra "C" Nádraží Holešovice, kde jezdí i noční tramvaj 94 zpět do centra města. https://www.crossclub.cz/cs/kontakt

 moc prosíme 
 Neberte na akci vaše psy. Pokud je to nezbytné, tak vstup má pes povolený pouze na vodítku a s košíkem na venkovní stage, NE do klubu.
 Neberte si prosím na akci vlastní alkohol a žádné zbraně. U vstupu budete slušně požádáni o kontrolu.
 Větší tašky a batohy s prosím odložte v šatně (30 Kč - kus).

𝗘𝗡𝗚𝗟𝗜𝗦𝗛 𝗩𝗘𝗥𝗦𝗜𝗢𝗡 // 𝗘𝗡𝗚𝗟𝗜𝗦𝗛 𝗩𝗘𝗥𝗦𝗜𝗢𝗡 // 𝗘𝗡𝗚𝗟𝗜𝗦𝗛 𝗩𝗘𝗥𝗦𝗜𝗢𝗡

Solidarity festival for Médecins Sans Frontières in Gaza and for the new autonomous center in Prague.

   VOLUNTARY ENTRANCE FEE - NAME YOUR PRICE   
 We donate the entire profit of the festival, after deducting the most necessary costs, to Doctors Without Borders in Gaza and to the new autonomous center in Prague.
 We want the festival with a message of solidarity to be as accessible as possible to as many people as possible, regardless of their financial situation. We will be happy for any solidarity contribution, recommended from 𝟮𝟱𝟬 CZK / 𝟭𝟬𝗲 to 𝟲𝟲𝟲 CZK / 𝟮𝟲,𝟲𝟲𝗲 - it is up to you how you can and want to support the solidarity sense of the event. If you think about how much is the optimal gift, how about 𝟯𝟬𝟬 CZK / 𝟭𝟮𝗲 ?
 If you don't have a penny, come anyway, we'll be happy if you dance and enjoy the evening! We will not leave anyone in front of the club!
https://www.doctorswithoutborders.org/latest/our-response-israel-gaza-war

 Riot Over River is an anti-fascist solidarity festival that has been coining the slogan for years: You are NOT ALONE in the fight against racism, fascism, queer/homophobia or climate injustice! "
 Winter Riot" is the third iteration of the winter indoor version of the "classic open air Riot", which has been held since 2015.
 Our weapon is solidarity and we are not afraid to use it.
 Want to get involved? Write to zefv@zizkovskanoc.net

 𝗮𝗶𝗱 𝗳𝗼𝗿 𝗽𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 𝗶𝗻 𝗚𝗮𝘇𝗮 - 𝗗𝗼𝗰𝘁𝗼𝗿𝘀 𝗪𝗶𝘁𝗵𝗼𝘂𝘁 𝗕𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝘀 
 In the current situation, there is no other way than to help the ordinary people in Gaza who are suffering and dying in the fight between Hamas and the Israeli army. Half of the proceeds from the entire festival will go to humanitarian aid in Gaza for Doctors Without Borders.
 It is necessary to condemn the disgusting attack by Hamas on 7.10. 2023 and at the same time clearly condemn the many years of systematic oppression of Palestinians by the Israeli government! It is necessary to talk about inequality, suffering and unnecessary sacrifices in Palestine! It is necessary to stop the killing of civilians in Gaza immediately!
 We stand clearly against anti-Semitism, against Zionism, against colonialism and always on the side of the oppressed, on the side of the victims of Hamas, on the side of the victims of the Israeli army.
 Riot Over River is a festival clearly aimed against racism, fascism and other forms of oppression and chauvinism. Criticism of the State of Israel and Zionism is not anti-Semitism. If someone uses the situation for anti-Jewish insinuations, they are definitely not welcome at our event. And vice versa - the event is open to everyone who wants to support the Palestinian people in their struggle for freedom.

 𝗻𝗲𝘄 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗼𝘂𝘀 𝘀𝗽𝗮𝗰𝗲 𝗶𝗻 𝗣𝗿𝗮𝗴𝘂𝗲 
 For self-organization and preparation of such events, it is necessary to have a proper background and base... During 2024, Prague will get something that has been dreamed of for decades - a new autonomous space in "our" ownership, which will provide a long-term background for a whole range of activities, dreams and ideas. The legacy of the infocenters Salé and Zdena resonates strongly among people, as do memories of the squats Milada, Cibulka, Šatovka and Ladronka. The other half of the earnings will be used to start the space. The Shared Spaces lecture will provide more information.

 Sexist and queer/homophobic behavior and insinuations are not tolerated at the event!

🛈 The event takes place in the legendary club CROSS - 2 minutes from tram and metro stop "C" Nádraží Holešovice, where night tram 94 also runs back to the city center. https://www.crossclub.cz/cs/kontakt

 please 
 Do not bring your dogs to the event. If necessary, the dog is only allowed on a leash and with a basket to enter the outdoor stage, NOT the club.
 Please do not bring your own alcohol or weapons to the event. You will be politely asked to check at the entrance.
 Please leave larger bags and backpacks in the cloakroom (CZK 30 each).

6 days ago
Cross Club
Plynární 1096/23
Add to calendar
Download flyer