Hollowayova teorie trhlin. Vystačí si levice bez revolučního předvoje?
Hollowayova teorie trhlin. Vystačí si levice bez revolučního předvoje?

Po čas jsme připravili přednášku v rámci našeho cyklu KAFE 115. Přednášku o teorii trhlin Johna Hollowaye přednese Jonáš Kreisinger. Následovat bude diskuse.

John Holloway chápe trhliny (cracks) jako revoluci - každodenní narušování kapitalistické hegemonie. Trhliny vznikají podle Hollowaye spontánně kvůli neudržitelnosti útlaku, který je bezprostředním důsledkem akumulace kapitálu. Hollowayova teorie představuje čerstvý vítr do automního a postautonomního hnutí. Hollowayovi se nicméně nepodařilo vyhnout poměrně zásadním námitkám zejména z perspektivy jiných marxistických teorií a hnutí. Hollowayovi je mimo jiné vytýkáno, že se nepostavil dostatečně jasně k problému politických organizací, čemuž se budeme věnovat i v této přednášce: Může existovat emancipace bez organizace? Jaké jsou klíčové role politických organizací? Proč a jak bychom se měli organizovat?

5 months ago
Trhlina
Jaromírova 9, Praha 2
Add to calendar
Download flyer