Shadow Game: uprchlická cesta a důsledky odhlížení
Shadow Game: uprchlická cesta a důsledky odhlížení

Promítání filmu Shadow Game a diskuze o důsledcích uzavřených státních hranic.

FB událost zde -> https://v.gd/bGKhG3

Film Shadow Game (2021) vypráví o dospívajících mužích, kteří se snaží přejít Schengenské hranice s nadějí na bezpečnější život uvnitř Evropské Unie.
Trailer najdete zde -> https://v.gd/2VRbVL

Po promítání bude následovat diskuze o filmu, současné situaci na Schengenských hranicích, a možnostech jak podpořit osoby v procesu přesunu. Cílem diskuze je sdílet zkušenosti a znalosti, vztáhnout se osobně k tomuto problému, a vybudovat si aktivní přístup k informování a zapojení se.

Součástí filmu je zobrazení fyzického strádání a policejní brutality. Prostor bohužel není bezbariérově přístupný. Film je v různých jazycích, s anglickými titulky. Diskuze bude probíhat v češtině.

Součástí akce bude sbírka pro projekt No Name Kitchen v Bihači.
Více o sbírce zde -> https://v.gd/SDlj6k

Harmonogram
19:00 přivítání a uvedení filmu
19:15 promítání filmu ‘Shadow Game’
20:45 pauza
21:00 diskuze
21:40 konec


Screening of the film ‘Shadow Game’ and discussion on the consequences of closed European borders.

FB event here -> https://v.gd/bGKhG3

The film Shadow Game (2021) tells the story of teenage men trying to cross the Schengen border in the hope of a safer life inside the European Union.
Watch the trailer here -> https://v.gd/2VRbVL.

The screening will be followed by a discussion about the film, the current situation at the Schengen borders, and ways to support people on the move. The aim of the discussion is to share experiences and knowledge, relate personally to the issue, learn how to actively inform oneself and engage.

The film includes depictions of physical hardship and police brutality. The space is not wheelchair accessible. The film is in different languages, with English subtitles. The discussion will be in Czech, with the possibility of whispered translation.

As part of the event, we are hoping to collect funds for the No Name Kitchen project in Bihać.
Find out more about the fundraiser -> https://v.gd/SDlj6k

Program
19:00 Welcome and film introduction
19:15 Screening ‘Shadow Game’
20:45 Break
21:00 Discussion
21:40 The End

5 months ago
Světova 1
Světova 1, Prague, Czech Republic