Za Prahu udržitelnou a sousedskou 4
Za Prahu udržitelnou a sousedskou 4

Save the date!
17. - .19. 5.

⌂ Kasárna Karlín⌂

Třetí květnový víkend se potkáme v Kasárna Karlín na 𝟜.ročníku festivalu Za Prahu udržitelnou a sousedskou!

město z dola
Letošní ročník věnujeme společnému prozkoumávání toho, co všechno znamená tvořit "město zdola".
Jaké mohou být podoby rozvoje města, do kterého jsou skutečně zapojeni lidé, kteří v něm žijí? Jak se toto skutečné zapojení odráží na urbanistické kvalitě, designu a udržitelnosti města? V čem se liší od průměrných řešení, která produkuje trh s nemovitostmi?
I letos se budeme věnovat tématům jako je nedostupné bydlení a dopady klimatických změn na město a roli místních iniciativ i developerů v rozvoji Prahy.

Těšíme se na společné tři dny plné přednášek, promítání, workshopů, procházek, kulturního programu i vzájemného učení a sdílení zkušeností.

ℙℝ𝕆𝔾ℝ𝔸𝕄:

Pátek ⌂ Kasárna Karlín⌂

𝟙𝟠:𝟛𝟘 Promítání norského seriálu Architekti, který sarkasticky
komentuje projevy dnešní bytové krize
𝟚𝟘:𝟘𝟘 Jak na krizi bydlení? ~ Představení analýzy Arniky o bydlení a
moderovaná diskuse s autory a autorkami

Sobota ⌂ Kasárna Karlín⌂

𝟙𝟙:𝟘𝟘 Kafíčko s pražským týmem Arniky
𝟙𝟛:𝟘𝟘 Říkali jste participace? ~ Přednáška o tom co je a není
participace
Jak chceme plánovat svoje město? ~ Workshop
𝟙𝟞:𝟘𝟘 Participativní bydlení - Jak vytvářet bydlení zdola? ~
představení různých forem bydlení na komunitním a
družstevním principu ~ prezentace a workshopové diskuse
𝟙𝟡:𝟘𝟘 Na plovárně s Iniciativou nájemníků a nájemnic

Neděle ⌂ Bohdalec-Slatiny⌂

𝟙6:0𝟘 Nouzová kolonie Na Slatinách: zbytek z historie pražských
slamů nebo opakovatelný model komunitního bydlení?~
komentovaná procházka a posezení u ohně

Sraz: Pomník zahrádkářské kolonii Na Slatinách https://mapy.cz/letecka?x=14.4748858&q=bohdalec&id=2560939&y=50.0617773&source=base&ds=2&z=17&ovl=1

ANOTACE:

PÁTEK

18:30 - 19:50 Promítání seriálu Architekti
Julii je dvacet devět, nemá děti ani přítele, jen dluh za vysokou školu a stáž v architektonickém studiu. Právě se byla podívat na nové bydlení – v podzemní garáži. Prestižní firma, u které stážuje, mezitím přemýšlí, jak v centru Osla postavit tisíc nových bytů. A Julie okamžitě dostává geniální nápad… Temně vtipná dystopie, ve které psy venčí drony a na ulicích sterilního skandinávského města se můžete bez zakoupení nápoje zdržovat zdarma jen pár minut, sarkasticky komentuje projevy dnešní bytové krize, nerovnosti, individualizace a osamělosti. Skvěle obsazený norský seriál, který si odvezl zvláštní uznání z Berlinale, patří k nevšedním, originálním titulům, ze kterých si ostatní berou inspiraci. (Serial Killer)

20:00–21:00 Jak na krizi bydlení? Představení analýzy Arniky o bydlení a diskuse
Za poslední rok se Praha stala městem s nejvíce nedostupným bydlením v Evropě. Navzdory mírnému navýšení počtu postavených bytů nebo novým inovativním politikám města vzrostly ceny bytů za posledních pět let o více než 50 %, zatímco průměrné mzdy se zvýšily pouze o 21 % a reálné mzdy, které zohledňují inflaci, dokonce o 15 % klesly. Organizace Arnika nyní k tématu vydala rozsáhlou publikaci, která kombinuje různé zdroje dat, přináší jejich interpretaci, identifikuje největší rizika a prezentuje obsáhlý soubor doporučení. Ta ukazují, že problém nevyřeší pouze podpora developerské výstavby, jak často zaznívá. Potřebné jsou komplexnější zásahy veřejné správy a podpora dalších druhů výstavby i bydlení.
Autoři a autorky v panelové diskuzi představí hlavní závěry publikace.

SOBOTA

11:00–12:30 Názor nad zlato
Tým Praha – město pro život z organizace Arnika si dal letos velkou výzvu. Chce se v úsilí o lepší město zlepšovat a lépe reagovat na to, co je potřeba. K tomu ale potřebuje zpětnou vazbu od vás.
Věnujete hodinu a půl svého času?
Setkání s externí facilitátorkou bude v rámci skupiny o velikosti cca 10 osob. Dejte nám vědět prostřednictvím tohoto formuláře: nolog.link/s/registracePMZ

13:00–13:30 Přednáška Říkali jste participace? (navazuje workshop)
Participace je pojem, který je často používán různými aktérx, od architektx a umělcx přes radní až po instituce při představování tzv. revitalizačních projektů. Často ale pokrývá nikoliv inkluzivní proces tvorby, ale postup který se dá redukovat na pouhou komunikaci o již ukončeném projektu. Participace není marketingová strategie. O co tedy jde? Odpověď budeme hledat v knize První lekce urbanismu od architekta Bernarda Secchiho, v projektech architektonického dua Lacaton-Vassal nebo v současné kritice pojmu Markusa Miessena.
Registrujte se zde: nolog.link/s/workshop

13:30–15:30 Workshop Říkali jste participace?
Kdo se do plánování měst zapojuje, a kdo spíš ne? Jaké překážky některé skupiny obyvatel z plánování vylučují a jak se jim dá předcházet? Proč na některé zapomínáme a přehlížíme je? A je skutečně tak těžké zahrnout do plánování celou šíři hlasů? Zúčastněte se malého terénního participačního exkurzu na dobře známém pražském místě a vyzkoušejte, co všechno může participace znamenat a proč je pro rozvoj měst důležitá. Přijďte na workshop o zapojování obyvatel do městského plánování, kde se pokusíme zjistit, jak rozdílné skupiny obyvatel město vnímají a proč se do rozhodování o jeho podobě zapojují, nebo taky ne. Aktivitu zakončíme společnou reflexí, kde probereme nabyté zkušenosti a úskalí, na která participace naráží.

16:00–18:00 Participativní bydlení – Jak vytvářet bydlení zdola?
Prezentace a workshopové diskuse představí různé formy bydlení na komunitním a družstevním principu, které se v Česku začínají rozvíjet. Tomáš H. Samec nám představí výzkumný projekt o participativním bydlení a nově vydané manuály pro občany a obce. Terezie Unzeitigová ukáže nájemní komunitní bydlení Kočka v Tašce a platformu Cohousing talks, Štěpán Mairovský představí příběh Vlaštovky a koncept Sdílených domů jako syndikátu nájemníků a Jakub Nakládal popíše skupinovou výstavbu baugruppe. Následovat bude workshopová diskuse v menších skupinách, kde se seznámíme a budeme diskutovat prezentované formy bydlení a možnosti jejich vzniku a vzájemné spolupráce.

19:00–20:30 Na Plovárně s Iniciativou nájemníků a nájemnic
Stalo se vám někdy, že vám pronajímatelka nevrátila kauci? Zažíváte každý rok stres z možnosti, že vám pronajímatel neprodlouží smlouvu? A když už ji prodlouží, zase vám zvýšil nájem? S Kamilou a Matyášem z Iniciativy nájemníků a nájemnic probereme, jak se můžeme proti zvůli pronajímatelů společně jako nájemníci bránit. Blok pro ty, co v devadesátkách nezprivatizovali byt nebo dva.

NEDĚLE

16:00–19:00 Nouzová kolonie Na Slatinách: zbytek z historie pražských slamů nebo opakovatelný model komunitního bydlení? Komentovaná procházka
Na komentované procházce se dozvíte něco o historii i současnosti této lokality, o jejích urbanistických hodnotách, místní komunitě nebo schopnostech sídla odolávat klimatickým změnám. Od 17:30 bude následovat přátelské setkání u ohně v Cimrmanových bahenních lázních, kde bude probíhat moderovaná diskuse s možností opéct si na ohni tofu, hermelín či buřt.

Sraz: Pomník zahrádkářské kolonii Na Slatinách https://mapy.cz/letecka?x=14.4748858&q=bohdalec&id=2560939&y=50.0617773&source=base&ds=2&z=17&ovl=1

2 days ago
Kasárna Karlín
Prvního pluku 20/2 186 00 Pra­ha 8 — Karlín